Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o stavu základního školství v Rumburku k 15.11. 2008

ve školním roce 2008/2009

 

Město Rumburk je zřizovatelem tří základních škol:

 

 

ZŠ Tyršova  1. – 9. ročník navštěvuje 444 žáků v 19 třídách, tj. průměr 23,4 žáka na 1 třídu.

(dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. § 4, odst. 1) je průměr nejméně 17 žáků na 1 třídu)

 

Z celkového počtu dojíždí 74 žáků z okolních měst a obcí.

(33 žáků na 1. stupeň a 41 žáků na druhý stupeň)

Staré Křečany                 41 žáků                            

Jiříkov                   18 žáků

Krásná Lípa           6 žáků

Šluknov                  4 žáci

Varnsdorf               3 žáci

Rybniště                2 žáci

 

1. stupeň ZŠ má 10 tříd, tj. po dvou třídách v ročnících 1. – 5.

2. stupeň ZŠ má   9 tříd, tj. po dvou třídách v ročnících 7. – 9.  a tři třídy v 6. ročníku –  počet tříd byl zvýšen o 1  během září, kdy škola nedostala výjimku z počtu žáků pro 2. třídy v 6. ročnících

 

 

ZŠ U Nemocnice  1. – 9. ročník navštěvuje 451 žáků v 19 třídách, tj. průměr 23,7 žáka na 1 třídu.

(dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., § 4, odst. 1) je průměr nejméně 17 žáků na 1 třídu)

 

Z celkového počtu dojíždí 41 žáků z okolních měst a obcí.

(19 žáků na 1. stupeň a 22 žáků na druhý stupeň)

Staré Křečany                 15 žáků                            

Jiříkov                   11 žáků

Krásná Lípa           8 žáků

Šluknov                  2 žáci

Varnsdorf               2 žáci

Dolní Poustevna    2 žáci

Rybniště                1 žák

 

 

1. stupeň ZŠ má 10 tříd, tj. po dvou třídách v ročnících 1. – 5.

2. stupeň ZŠ má   9 tříd, tj. 3 třídy v 6. ročníku a po dvou třídách v ročnících 7. – 9.

Třetí třída 6. ročníku je doplněna o žáky, kteří přestoupili z o.p.s. ZŠ Pastelka a pokračují tak v projektu  výuky německého jazyka.

 

 

 

ZŠ V. Kováře  1. – 5. ročník navštěvuje 98 žáků v 5 třídách, tj. průměr 19,6  žáka na 1 třídu.

(dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., § 4, odst. 5) je průměr u neúplné školy nejméně 15 žáků na 1 třídu – u škol tvořených čtyřmi a více třídami prvního stupně ZŠ)

 

Z celkového počtu dojíždí 11 žáků z okolních měst a obcí.

Jiříkov                      5 žáků

Doubice                 2 žáci

Krásná Lípa           1 žák

Staré Křečany       1 žák

Varnsdorf               1 žák

Horní Podluží         1 žák

 

1. stupeň ZŠ má 5 tříd, tj. po jedné třídě v ročnících 1. – 5.

 

 

 

 

Celkem navštěvuje ve školním roce 2008/2009 ZŠ zřizované městem Rumburk 993 žáků a z toho 126 žáků dojíždí z okolních měst a obcí. Rumburk se stává spádovou obcí i co se týče dojíždění do škol.

Všechny ZŠ zřizované městem Rumburk splňují podmínku průměrného počtu žáků na třídu. Nebyla tedy třeba výjimka z počtu žáků ze strany zřizovatele.

 

Za poslední 3 roky počet žáků v základních školách klesl průměrně o 30 žáků. Dle demografického vývoje nejnižší počet žáků ve školách by měl být ve školním roce 2009/2010 a od tohoto školního roku až do šk. roku 2013/2014 by měl počet opět stoupat (do škol se dostávají děti rodičů silných ročníků z přelomu 80 let) – viz graf.

 

 

 

 

 

 

Kapacita školních družin:

 

ZŠ Tyršova           3 odd. ŠD   - kapacita   90 žáků – navštěvuje celkem  90 žáků,

                              výše úplaty 50,-/měs.

ZŠ U Nemocnice   4 odd. ŠD   - kapacita 120 žáků – navštěvuje celkem 120 žáků

                              výše úplaty 50,-/měs.

ZŠ V. Kováře       2 odd. ŠD   - kapacita   80 žáků – navštěvuje celkem   63 žáků (dle sdělení

                              p. ředitelky tento stav není konečný)

                               výše úplaty 30,-/měs.

 

Kapacita školních družin je využívána téměř na 100 %. ZŠ U Nemocnice vyhověla téměř všem žádostem o umístění dětí ve školní družině, ZŠ Tyršova nemohla vyhovět cca 20 žádostem rodičů o umístění ve školní družině.

 

Na území města je jedna soukromá základní škola s 1. – 5. postupným ročníkem -   Základní škola Pastelka, o.p.s., Jiříkovská 962/49, Rumburk

 

Soukromou ZŠ Pastelka 1. – 5. ročník navštěvuje 71 žáků v 5 třídách, tj. průměr 14,2  žáka na 1 třídu.

 

Z celkového počtu dojíždí 35 žáků z okolních měst a obcí.

Jiříkov                      24 žáků

Staré Křečany           3 žáci

Krásná Lípa              4 žáci

Šluknov                     3 žáci

Varnsdorf                  1 žák

1. stupeň ZŠ má 5 tříd, tj. po jedné třídě v ročnících 1. – 5. Výše školného je 500 Kč za měsíc. 

Školní družina má 3 oddělení a navštěvuje ji 69 žáků a je bez úplaty. 

 

 

 

Nástupy a odchody žáků:

 

Ø      do 1. tříd nastoupilo celkem 130 žáků  z toho 25 žáků dojíždí z okolních měst a obcí

Ø      po skončení šk. roku 2007/08 odešlo:  z 5. tříd celkem   22 žáků na 8-leté gymnázium

                                                              z 9. tříd celkem   22 žáků na gymnázium

                                                                          z 9. tříd celkem   70 žáků na střední školy

                                                                          z 9. tříd celkem   35 žáků do učebních oborů

                                                                          celkem              149 žáků

 

 

 

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) § 178 odst. 6) a 7)

Jestliže žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, je obec, ve které má žák místo trvalého pobytu, povinna hradit obci, která školu zřídila, neinvestiční výdaje této školy (mimo mzdových prostředků a prostředků, které škole poskytuje krajský úřad) připadající na jednoho jejího žáka, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak. Výdaje však nemusí hradit obec, jestliže zřizuje školu, ve které má žák zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky.

V současné době můžeme požadovat náhrady neinvestičních výdajů od obcí Staré Křečany, Rybniště a Doubice.  Jedná o žáky navštěvující 2. stupeň ZŠ zřizované městem Rumburk z obce Staré Křečany (ZŠ Staré Křečany pouze 1. stupeň), Rybniště (ZŠ Rybniště malotřídka pouze do 4. ročníku)  a o žáky navštěvující 1.  a 2. stupeň z obce Doubice (obec nemá ZŠ ani MŠ).

 

 

 

Zpracováno z podkladů ředitelů jednotlivých základních škol a evidence obyvatelstva MěÚ Rumburk.

 

 

 

 

Iva Štefáčková

vedoucí odboru ŠKTV